Området

I den nordlige del af Skibby ligger Nordmandsmosen som er et  bynært rekreativt naturområde.

Der er udarbejdet en naturpleje- og udviklingsplan for Nordmandsmosen. Projektet er lavet af Rikke Marie Aaskov, landskabsarkitektstuderende på Københavns Universitet. Projektet er lavet i samarbejde med Frederikssund Kommune, Skibby Aktive og borgere i Skibby.

Naturplejen i området er et samarbejde mellem Frederikssund Kommune og en frivillig naturplejegruppe bestående af lokale borgere og brugere af området.

På Frederikssund Kommunes hjemmeside, kan du læse mere om områdets natur- og vildtplejeplan:

https://www.frederikssund.dk/oplev-frederikssund/natur/fjorde-soeer-og-moser/nordmandsmosen

Normandsmosen er også hjemsted for de lokale spejdere

Ræven Skibby Trop og Flok

Ræven Skibby er en gruppe under Ege Division i Det Danske Spejderkorps og beliggende i Skibby i Hornsherred.

Gruppen har eksisteret siden 1942 hvor en flok stor raske drenge rendte sammen i naturen. Ved 2 verdenskrigs ophør fik en lokal ildsjæl og frihedskæmper George Bjerre organiseret drengene i spejdergruppen Skibby 1.

Læs mere om Ræven Skibby her