Vejledning

Opbygning

Materialet er opbygget på en sådan måde, at eleverne får mulighed for at arbejde tværfagligt undervejs. De fag der lægges op til at komme i kontakt med gennem dagen er Natur/Teknik, dansk, historie og hjemkundskab. Kristendom berøres perifert som en del af historien i de enkelte områder. Som underviser har du mulighed for at præge i hvor stort omfang de forskellige fag skal berøres. Det er også muligt at starte op på et emne i Nordmandsmosen for derfor at gå tilbage på skolen eller institutionen og arbejde videre med emnet.

Under hver af de 4 læringsøer/ områder finder du 3 spor:

Grønt spor er til målgruppen 3-7 år
Gult spor er til målgruppen 8-12 år
Rødt spor er til målgruppen 13+

Under hvert spor, kan du se materialet ligesom du kan hente materialet i .pdf

Om lærermaterialet

Lærermaterialet indeholder samme tekst som står i elevernes materiale. Forskellen er at der i lærermaterialet er nogle ekstra informationer f.eks. svar på en opgave eller ekstra baggrundsviden. Den ekstra tekst er anført med med fed skrift. På den måde er det muligt at skelne teksten fra hinanden.

Lærermaterialet finder du i bunden af sporerne. Der findes og kan hentes lærermateriale til følgende læringsøer/spor:
Område Nord – Rødt spor
Område Syd – Rødt spor
Område Vest – Gult- og Rødt spor

Kortet over Nordmandsmosen

På kortet er det muligt at se hvor de forskellige poster er placeret ligesom man vil kunne hvor man kan starte og hente vejledning til materialet. De 4 stolper med QR- koderne er markeret med følgende symbol på kortet:

På kortet er der indskrevet hvor der er plantet træer henne. Dog skal I være opmærksom på at Nordmandsmosen byder på en masse flere forskellige slags træer i de grønne områder, hvorfor det kan være en god og hyggelig idé at gå lidt på skattejagt.

Oversigt over start og læringsøer